Categories
News

การรับประทานอาหารกับการจัดฟันในเด็ก

การรับประทานอาหารกับการจัดฟันในเด็ก การรับประทานอาหารถือเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิต ซึ่งการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม และมีประโยชน์ ก็จะช่วยทำให้ร่างกายของเรามีสุขภาพที่แข็งแรง การรับประทานอาหารนั้น เราจะต้องใช้ช่องปากและฟันของเราเพื่อบดเคี้ยวอาหาร เพราะฉะนั้น ในเรื่องของสุขภาพช่องปากและฟันของเรา จึงมีความสำคัญไม่แพ้กันกับอวัยวะส่วนอื่นที่เราจะต้องดูแลเอาใจใส่ให้มากเป็นพิเศษ

Categories
News

ผู้เข้ารับการจัดฟันแบบใส ต้องระวังเรื่องใดบ้าง

ผู้เข้ารับการจัดฟันแบบใส ต้องระวังเรื่องใดบ้าง การจัดฟันแบบใส เป็นการรักษาทักฆาตกรรมอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เพราะเป็นการจัดฟันที่มีจุดเด่นและเอกลักษณ์อยู่ที่เครื่องมือการจัดฟันนั้นก็คือ เครื่องมือมีความใสและแทบจะไม่สามารถมองเห็นได้และยังมีนวัตกรรมที่นำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ