Categories
News

อาหารทางสายยาง อย่างไรที่เหมาะสมกับการให้ทางสายให้อาหาร

อาหารทางสายยาง อย่างไรที่เหมาะสมกับการให้ทางสายให้อาหาร อาหารทางสายยาง กับสารอาหารถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งคนเราจะต้องรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่เพราะอาหารหลัก 5หมู่ ที่เรารับประทานเข้าไปนั้น แต่ละอย่างมีความแตกต่างกันและให้พลังงานมากน้อยแตกต่างกัน โดยอาหารหลัก5 หมู่ประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน วิตามินและเกลือแร่ ซึ่งสารอาหารเหล่านี้มีความสำคัญและจำเป็นต่อร่างกาย

Categories
News

การให้อาหารสายยาง ใส่สายยางอยู่ในร่างกายนานๆจะเกิดข้อเสียอะไรหรือไม่

การให้อาหารสายยาง ใส่สายยางอยู่ในร่างกายนานๆจะเกิดข้อเสียอะไรหรือไม่ การให้อาหารทางสายยางในผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ แน่นอนว่าจะต้องมีความจำเป็นในเรื่องของการรักษาความสะอาด รวมไปถึงอาการบาดเจ็บของผู้ป่วยก็เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ดูแลจะต้องคำนึงถึง

Categories
News

อาหารเพื่อสุขภาพ แก้อาการนอนไม่หลับ

อาหารเพื่อสุขภาพ แก้อาการนอนไม่หลับ ทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุและหญิงวัยหมดประจำเดือน ในกรณีการนอนไม่หลับถ้าเป็นบางครั้งหรือเกิดชั่วคราว ยังไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่ถ้าเป็นบ่อยๆ อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นเรื้อรังควรต้องรีบ แก้ไข ถ้าไม่รับแก้ไขอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้

Categories
News

อาหารเพื่อสุขภาพกินตามกรุ๊ปเลือด (กรุ๊ป A B O AB) ช่วยส่งเสริมสุขภาพและการเผาผลาญได้ดีมากขึ้น

อาหารเพื่อสุขภาพกินตามกรุ๊ปเลือด (กรุ๊ป A B O AB) ช่วยส่งเสริมสุขภาพและการเผาผลาญได้ดีมากขึ้น การกินตามกรุ๊ปเลือด หรือเลือกทานที่เหมาะสมกับร่างกาย จะช่วยส่งเสริมสุขภาพได้ดีมากขึ้น และช่วยในเรื่องการเผาผลาญได้อีกด้วย ซึ่งในแต่ละกรุ๊ปเลือดก็ได้มีการแบ่งแยกอาหารที่เหมาะกับร่างกายเอาไว้