Categories
News

อาหารเพื่อสุขภาพ แก้อาการนอนไม่หลับ

อาหารเพื่อสุขภาพ แก้อาการนอนไม่หลับ ทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุและหญิงวัยหมดประจำเดือน ในกรณีการนอนไม่หลับถ้าเป็นบางครั้งหรือเกิดชั่วคราว ยังไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่ถ้าเป็นบ่อยๆ อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นเรื้อรังควรต้องรีบ แก้ไข ถ้าไม่รับแก้ไขอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้

Categories
News

อาหารเพื่อสุขภาพกินตามกรุ๊ปเลือด (กรุ๊ป A B O AB) ช่วยส่งเสริมสุขภาพและการเผาผลาญได้ดีมากขึ้น

อาหารเพื่อสุขภาพกินตามกรุ๊ปเลือด (กรุ๊ป A B O AB) ช่วยส่งเสริมสุขภาพและการเผาผลาญได้ดีมากขึ้น การกินตามกรุ๊ปเลือด หรือเลือกทานที่เหมาะสมกับร่างกาย จะช่วยส่งเสริมสุขภาพได้ดีมากขึ้น และช่วยในเรื่องการเผาผลาญได้อีกด้วย ซึ่งในแต่ละกรุ๊ปเลือดก็ได้มีการแบ่งแยกอาหารที่เหมาะกับร่างกายเอาไว้